Heuréka fb

Prihlásenie a registrácia

Prihlásenie Facebookom

Prihlásiť sa Facebookom

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost F-communication s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost F-communication s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 147, 34101 Horažďovice, identifikační číslo: 27935736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22289 (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Husovo náměstí 147, 34101 Horažďovice, adresa elektronické pošty info@f-mobil.cz, telefon 604611300.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 2. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 3. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Česká pošta s.p., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o..
  • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. www.f-mobil.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?

Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty. 

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Zapamatováni si osobního nastavení - Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu. Umožňují také například pamatovat si obsah košíku, přihlášení či odhlášení, souhlas s upozorněním apod.

Statistické údaje - Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našeho podnikání. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Zobrazování reklamy - Cookies umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem. 

Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

 • SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik)
 • Google (AdSense, AdWords)
 • Facebook (Facebook Pixel)

Chceme vám nabídnout co nejlepší možný servis, vyznat se v tom, co potřebujete a co hledáte.

Z tohoto důvodu přenášíme data o návštěvnosti zcela anonymizovaně do Google Analytics, Google Tag Manager a Facebook Pixel.

Pro sledování kvality objednávek a nezávislé recenze přenášíme základní data o objednávce do Heuréka.cz.
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Poslední aktualizace 25.05.2018

Vrácení zboží do 3 mesíců

Garance vrácení zboží do 3 mesíců od zakoupení

 

garance

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Garance vrácení zboží do 3 měsíců“, kdy na jedné straně je společnost F-communication s.r.o., IČ 27935736, DIČ CZ27935736, se sídlem Husovo náměstí 147, 341 01 Horažďovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 22289 jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“) a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby.

Poskytovatel zaručuje objednateli, že mu umožní vrácení zboží bez udání důvodu do 3 měsíců od koupě, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení objednatel požádá ve lhůtě stanovené níže.

Podmínky pro vrácení zboží

Poskytovatel umožňuje objednateli vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu ve lhůtě viz níže, pouze pokud:

 • Objednatel uzavře kupní smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (v našem internetovém obchodě).
 • Objednatel uplatní vrácení zboží nejpozději 90. den od koupě zboží, a to osobně na jedné z poboček poskytovatele, v rámci řádné otevírací doby nebo použitím prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetu, telefonu apod.).
 • Objednatel nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se vrácení týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat.
 • Objednatel prokáže nárok na výměnu originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek.
 • Objednatel předloží poskytovateli výrobek ve stavu „dobré“ (viz definice níže) a musí být nepoužité s neporušeným obalem.

Definice stavů zboží, jehož se vrácení do 3 měsiců týká:

Dobrý stav

 • Výrobek a případný dárek má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním (zejm. kabely, stojan, dálkové ovládání, manuál v českém/slovenském jazyce, ovladače/firmware/SW, poskytnuté dárky atd.).
 • Výrobek a případný dárek nenese známky užívání.
 • Výrobek a případný dárek je včetně obalového materiálu, který nese známky běžného rozbalení zboží.
 • Výrobky a případný dárek určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

Špatný stav

 • Výrobek a případný dárek nese známky užívání.
 • Výrobek a případný dárek je nekompletní.
 • Výrobek a případný dárek je nadměrně opotřebován a/nebo má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu.
 • Výrobek a případný dárek neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.

Poškozené zboží

 • Výrobek a případný dárek je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu.
 • Výrobek a případný dárek je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat.

V případě, že objednatel splní podmínky, za kterých může vrácení zboží využít, bude mu vrácena cena výrobku v plné výši. V případě, že objednatel požádá o vrácení výrobku ve špatném nebo poškozeném stavu, pak objednateli bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží za sníženou cenu, případně za 0,- Kč a převzetí zboží do ekologické likvidace.

V případě, že zákazník odmítne ponížení částky z důvodu neodpovídajícího stavu zboží, bude zboží zasláno zpět s naúčtovaným přepravným ve výši 145,- Kč.

Servis mobilných telefónov

Zabezpečujeme komletnú servis mobilných telefónov aj tabletov. Opravy mobilov a tabletov vykonávame na profesionálnej úrovni od mechanických poškodení po softvérovej závady.

V dnešnej dobe je najviac vykonávaný servis u mobilných telefónov rovnako ako u tabletov výmena LCD displeja alebo dotykovej plochy pokiaľ ju výrobca dodáva. Medzi časté poruchy patrí spomalenie rýchlosti chodu operačného systému v mobilných telefónoch. Spomalenie väčšinou spôsobí veľké množtvo stiahnutých aplikácií do mobilu s OS Symbian, Android alebo Windows Phone.

Okrem týchto opráv ponúkame aj purifikovať mobilu po vytopení kvapalinou.

Odblokovanie telefónu

Mobilní operátori predtým predávali mobily len na svojej SIM karty. V prípade, že máte svoj mobil aj takto blokovaný .. Okrem tohto typu odblokovanie mobilov ponúkame aj odblokovanie kódu telefónu.

Mimo odblokovanie telefónov zabezpečujeme aj ďalšie služby týkajúce sa softvéru mobilu. U vášho telefónu vyriešime mnohé softvérové ​​problémy a zaistíme zálohovanie telefónu na CD, obnovu zálohy aj prehranie firmvéru.

Vykonávame tieto servisné práce

 • výmena krytov
 • výmena integrovaných batérií
 • výmena LCD
 • prehranie SW
 • záloha a kopírovanie kontaktov
 • čistenie kvapalinou zasiahnutých prístrojov
 • čistenie od nečistôt ako je prach

Orientačné ceny servisných prác

Výmena LCD 200 - 800 Sk
Odblokovanie telefónu (záleží od modelu) 200 - 500 Sk
Prehranie SW 250 - 500 Sk

Diagnostika závady

Záloha dát

200 Sk

Konzultácie a odborné rady pri nastavení nového i staršieho mobilného telefónu s OS Android, Windows Phone, iOS, Mozilla a Symbian.

Autorizované servisy

Výrobce Adresa servisu Kontakt
Acer Acer servisní centrum
Tuřanka 100
627 00 Brno – Slatina
Česká republika
Tel.: +420 531 027 777
E-mail: service_brno@acer-euro.com

Zadání reklamace přes web na adrese:
www.acer.cz/ac/cs/CZ/content/service-center
Alcatel BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz
Aligator ADART COMPUTERS s.r.o.
Sokolovská 161
18000 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 284 810 264
E-mail: reklamace@adart.cz
Allview C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice – Svítkov
Česká republika
Tel.: +420 466 734 112
Email: servis@cpa.cz
Apple VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 511


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Asus Asus Czech s.r.o. Tel.: +420 596 766 888
E-mail: reklamace@asus.com.tw

Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://eu-rma.asus.com/pickup_europe/pickup.aspx?country=cz
BlackBerry F-mobil.cz s.r.o
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Česká republika
Tel.: +420 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Caterpillar VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 801


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Coolpad VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 111


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese http://services.vspdata.cz/new/
CPA C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Svítkov
Česká republika
Tel.: +420 466 734 112
Email: servis@cpa.cz
Cube1 Satomar, s.r.o.
Sušilovo nám. 23
areál ZWT, druhé patro
683 01 Rousínov
Česká republika
Tel.: +420 725 325 271
e-mail: reklamace@satomar.cz
Cubot F-mobil.cz s.r.o
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Česká republika
Tel.: +420 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Emporia C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Svítkov
Česká republika
Tel.: +420 466 734 112
Email: servis@cpa.cz
Evolveo VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 111


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Gigabyte VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 583

Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
GoClever GoClever servis
Náměstí Svobody 71
675 31 Jemnic
Česká republika
Tel.: +420 546 606 021
web: www.gocleverservis.cz

Zadání reklamace včetně objednání bezplatného svozu přes web na adrese:
www.gocleverservis.cz
HP VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 301


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
HTC VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 801


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Huawei BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz
Jablocom Jablocom s.r.o.
V Nivách 12
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika
Tel.: +420 483 559 740
Jablotron Jablotron s.r.o.
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika
Tel.: +420 483 559 881
Leagoo Dynamic Mobile s.r.o. Tel.: +420 733 796 210

Odešlete email na info@my­leagoo.cz, kde uvedete závadu a přiložíte od nás zaslanou fakturu. Následně obdržíte veškeré informace, jak postupovat dále.
Lenovo mobile ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Česká republika
Tel.: +420 312 560 401 / +420 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de
LG REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.
MC HUB LG,

Dolní Roveň 288
533 71 Dolní Roveň
Česká republika
Email: lg.hub@realtimetec.cz
Tel.: +420 464 600 830

Svoz reklamace lze zajistit přes email (zaslat model telefonu a IMEI) k reklamaci je potřeba přiložit reklamační protokol s jasně identifikovanou závadou.
Microsoft ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Česká republika
Tel.: +420 312 560 401 / +420 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de
Nokia ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Česká republika
Tel.: +420 312 560 401 / +420 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de


POZOR !
Mobilní telefony Nokia 103, 105, 106, 107, 130, 215, 222, 230, 230 DualSim se nezasílají na autorizovaný servis!
Cena telefonů je natolik nízká, že se oprava nevyplatí, a proto se reklamace řeší u prodejce. Při uznané reklamaci je provedena výměna za nový kus.

Reklamace výše uvedených telefonů zasílejte na naši adresu:

F-mobil.cz s.r.o.
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Česká republika

Oukitel Satomar, s.r.o.
Sušilovo nám. 23
areál ZWT, druhé patro
683 01 Rousínov
Česká republika
Tel.: +420 725 325 271
e-mail: reklamace@satomar.cz
Prestigio ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Česká republika
Tel.: +420 312 560 401 / +420 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de
Samsung BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz
Sony ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Česká republika
Tel.: +420 312 560 401 / +420 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de
Xiaomi F-mobil.cz s.r.o
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Česká republika
Tel.: +420 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Zopo F-mobil.cz s.r.o
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Česká republika
Tel.: +420 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
ZTE BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz

 

Ako reklamovať

Radi by sme Vám ponúkli tipy, ako ľahko a rýchlo prejsť procesom reklamácie tovaru.

Druh tovaru

Tovar radíme do dvoch kategórií a to všetko príslušenstvo a mobilné telefóny s tablety.

Mobilné telefóny a tablety:

1) Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie, odošlite Váš mobilný telefón s faktúrou a naším reklamačným protokolom (k stiahnutiu na konci stránky) priamo na autorizovaný servis.

2) Reklamáciu môžete tiež zaslať k nám na reklamačné oddelenie s faktúrou a naším reklamačným protokolom (k stiahnutiu na konci stránky), kde reklamáciu spracujeme a odošleme mobilný telefón na autorizovaný servis za Vás.

Pri výbere 1) možnosti s odoslaním priamo na servis, bude Vaša reklamácia vybavená rýchlejšie a odoslaná priamo Vám.
Pri výbere 2) možnosti bude trvať reklamácie 26-30 dní.

 

Reklamácia príslušenstvo, ktoré bolo súčasťou balenia u mobilného telefónu alebo pri tablete, je nutné zaslať na našu adresu vr. mobilného telefónu či tabletu. Autorizovaný servis zisťuje, či nie je príčinou chyby aj mobilný telefón, kde môže dochádzať ku stratu či inému problému.

 

Príslušenstvo:

Reklamáciu všetkého príslušenstva zakúpenej samostatne (batérie, slúchadlá, kryty, obaly a ďalšie príslušenstvo, ktoré nebolo súčasťou balenia mobilného telefónu alebo tabletu) odošlite s faktúrou a naším reklamačným protokolom (k stiahnutiu na konci stránky) na naše reklamačné oddelenie.

Dôležité informácie

Tovar pred odoslaním na reklamáciu vždy očistite. Ak reklamovaný tovar nebude čisté, môže byť naúčtovaný poplatok za očistenie až do výšky 100Kč alebo bude tovar vrátený späť bez reklamácie.

K reklamovanému tovaru vždy prikladajte vyplnený reklamačný protokol, ktorý nájdete na konci stránky, a faktúru, ktorú ste od nás dostali na email.

Na reklamáciu zasielajte samotné zariadenie bez SIM karty a príslušenstva, ktoré nie je predmetom reklamácie.

Autorizovaný servis neručí za zachovanie užívateľských dát, individuálnych nastavení zákazníka a vyhradzuje si právo vrátiť prístroj v pôvodnom továrenskom nastavení.

Reklamačný adresy

Zoznam s adresou a kontakty na autorizovaný servis nájdete po kliknutí na autorizované servisy.

Kontakt s našou adresou:

Telefón: +420 604 444 501
E-mail: reklamacie@f-mobil.sk

Reklamačné oddelenie
F-communication s.r.o.
Husovo náměstí 147
Horažďovice
341 01
Česká republika

 

Reklamačný protokol

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie