Heuréka fb

Prihlásenie a registrácia

Prihlásenie Facebookom

Prihlásiť sa Facebookom

Garancia vrátenia tovaru

Garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov od zakúpenia

garancia

Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služby "Garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov", kedy na jednej strane je spoločnosť F-communication sro, IČO 27935736, DIČ CZ27935736, so sídlom Husovo námestie 147, 341 01 Horažďovice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C vložka 22289 ako poskytovateľ (ďalej len "poskytovateľ") a na strane druhej je objednávateľ (ďalej len "objednávateľ"), pričom tieto podmienky sa uplatnia na všetky transakcie týkajúce sa tejto služby.

Poskytovateľ zaručuje objednávateľovi, že mu umožní vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 3 mesiacov od kúpy, a to za podmienok uvedených nižšie, ak o toto vrátenie objednávateľ požiada v lehote stanovenej nižšie.

Podmienky pre vrátenie tovaru

Poskytovateľ umožňuje objednávateľovi vrátenie zakúpeného tovaru bez udania dôvodu v lehote viď nižšie, iba ak:

 • Objednávateľ uzavrie kúpnu zmluvu pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v našom internetovom obchode).
 • Objednávateľ uplatní vrátenie tovaru najneskôr 90. deň od kúpy tovaru, a to osobne na jednej z pobočiek poskytovateľa, v rámci riadnej otváracej doby alebo použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetu, telefónu a pod.).
 • Objednávateľ nijako nepoškodí identifikačné štítky výrobku, ktorého sa vrátenie týka, ani inak neoprávnene (oi. V rozpore s pravidlami riadneho používania výrobku stanovenej výrobcom) nebude s výrobkom manipulovať.
 • Objednávateľ preukáže nárok na výmenu originálom daňového dokladu obsahujúceho príslušný výrobok.
 • Objednávateľ predloží poskytovateľovi výrobok v stave "dobré" (pozri definíciu nižšie) a musí byť nepoužitý s neporušeným obalom.

Definície stavov tovaru, ktorého sa vrátenie do 3 mesiace týka:

dobrý stav

 • Výrobok a prípadný darček má kompletné príslušenstvo, ktoré bolo dodané poskytovateľom spolu s ním (hlavne. Káble, stojan, diaľkové ovládanie, manuál v českom / slovenskom jazyku, ovládače / firmware / SW, poskytnuté darčeky atď.).
 • Výrobok a prípadný darček nenesie známky užívania.
 • Výrobok a prípadný darček je vrátane obalového materiálu, ktorý nesie známky bežného rozbalení tovaru.
 • Výrobky a prípadný darček určené k starostlivosti o telo alebo k hygiene musí byť nepoužitý s neporušeným obalom.

zlý stav

 • Výrobok a prípadný darček nesie známky používania.
 • Výrobok a prípadný darček je nekompletný.
 • Výrobok a prípadný darček je nadmerne opotrebovaný a / alebo má poškodenia, ktoré je ľahko opraviteľné a po tejto oprave môže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu.
 • Výrobok a prípadný darček neobsahuje spotrebný materiál v plnej kapacite.

poškodený tovar

 • Výrobok a prípadný darček je poškodený a nemôže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu.
 • Výrobok a prípadný darček je zásadne nekompletné a nemožno ho preto plne užívať.

V prípade, že objednávateľ splní podmienky, za ktorých môže vrátenie tovaru využiť, bude mu vrátená cena výrobku v plnej výške. V prípade, že objednávateľ požiada o vrátenie výrobku v zlom alebo poškodenom stave, potom objednávateľovi bude ponúknutý len spätný odber za zníženú cenu, prípadne za 0, - € a prevzatia tovaru do ekologickej likvidácie.

V prípade, že zákazník odmietne poníženie čiastky z dôvodu nezodpovedajúceho stavu tovaru, bude tovar zaslaný späť s naúčtovaným prepravným vo výške 145, - Sk.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie